Poly Element Oxides

 • AlCeO3 Nanotozları (50 nm, %99)
 • Al2O3.TiO2 Nanotozları (25 nm, %98,5)
 • Sb2O3:SnO2 (10:90) Nanotozları (20 nm, %99,95)
 • BaFe12O19 Nanotozları (700 nm, %99,5)
 • BaTiO3.SrTiO3 Nanotozları (90 nm, %99)
 • BaZrO3 Nanotozları (50 nm, %98,5)
 • Bi2O3:CoO:ZnO (7:3:90) Nanotozları (90 nm, %99,9)
 • Ca3(PO4)2 Nanotozları (30 nm, %99)
 • CaTiO3 Nanotozları (90 nm, %99,9)
 • CaZrO3 Nanotozla (50 nm, %99,5)
 • CeO2.ZrO2 Nanotozları (50 nm, %99)
 • CoFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • CoNiFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • CuFe2O4 Nanotozları (90 nm, %98,5)
 • CuZnFe2O4 Nanotozları (90 nm, %98,5)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (20 nm, %97,5)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (fibroid) (20 nm, %99)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (20 nm, %99)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (40 nm, %96)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (60 nm, %96)
 • In2O3:SnO2 (90:10) Nanotozları (50 nm, %99)
 • In2O3:SnO2 (95:5) Nanotozları (50 nm, %99)
 • Li4Ti5O12 Nanotozları (50 nm, %99,5)
 • La0,15Sr0,85MnO3 Nanotozları (35 nm, %99,5)
 • MgAl2O4 Nanotozları (50 nm, %99)
 • MnFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • MnTiO3 Nanotozları (50 nm, %99)
 • NiCr2O4 Nanotozları (50 nm, %99,5)
 • NiCoO2 Nanotozları (150 nm, %99)
 • NiFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • NiZnFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • SrO.Sm2O3.2Co3O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • SrAl12O19 Nanotozları (50 nm, %99,5)
 • SrTiO3 Nanotozları (100 nm, %99,95)
 • TiSiO4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • Y3Al5O12 Nanotozları (150 nm, %99)
 • Y3Fe5O12 Nanotozları (90 nm, %99,9)
 • ZnFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • Zn2TiO4 Nanotozları (90 nm, %99,5)
 • ZrSiO4 Nanotozları (90 nm, %98,5)