Nano Carbon Tubes

1) Tekil Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpü

2) Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpler

  • Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpleri
  • Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpleri-OH %98
  • Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpleri-COOH %98
  • Kısa Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpleri
  • Kısa Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpleri-OH
  • Kısa Çoğul Duvarla Çevrili Karbon Nanotüpleri-COOH

3) Çift Duvar Karbon Nanotüpü

4)Karbon Nanotüplerin Grafitlenmesi

5)Özel Karbon Nanotüpler

6)Grafen