Mikronize Kalsine Kuvars

MİKRONİZE KALSİNE KUVARS (FUSED QUARTZ)

TANIMLAMA

Yüksek saflık kuvars cevherinin 900*C kalsinasyonu ile elde edilmiştir.

OPTİK ÖZELLİKLER ( Kuru Beyazlık — Elrepho 3000 )

Beyazlık ( Ry – DIN 53163 ) % 88

Beyazlık L / a* / b* % 92 / – 0.20 / 0.04

Sarılık İndeksi % 1 max.

TANE BOYUTU (MALVERN MASTERSİZER S – ISO 787-7)

ÜRÜN

d50

d90

d100

EN-15 4 mikron 18 mikron 40 mikron
EN-63 6 mikron 22 mikron 76 mikron
EN-100 12 mikron 48 mikron 103 mikron

 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ph değeri ( ISO 787-9 ) 10.5

Yoğunluk ( ISO 787-10 ) 2.6 – 2.7 gr/cm3

Nem ( ISO 787-2 ) 1 max.

Sertlik ( Mohs ) 7

Kırılma Indisi 1.52

KİMYASAL ÖZELLİKLER ( X – RF )

SiO2 70 % min.

CaO 10 % max.

MgO 1 % max.

Na2O 16 % max.

Al2O3 2 % max.

Fe2O3 0.2 % max.

* Yukarıdaki değerler birden fazla test sonucu elde edilen ortalama değerlerdir…