Çoğul Elementli Oksitler

Güncel fiyatları öğrenmek, detaylı bilgi ve teklif almak için tıklayınız.

Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Nanomalzemeler
ELEMENTLER & ALAŞIMLAR OKSİTLER BİRDEN FAZLA ELEMENTLİ OKSİTLER BİLEŞİKLER
Nano Gümüş Tozu (Ag – 30-50nm %99.99) Al2O3 alpha – 30-50nm %99.99 ATO 90:10 – 40nm %99.95+ AlN – 30-50nm %99.9
Nano Alüminyum Tozu (Al – 50nm >%99.9) Al2O3 gamma – 20nm %99.99 AZO – 30nm %99.99+ BN – 50nm %99.9
Nano Altın Tozu (Au – 12-15nm >%99.99) Al(OH)3 – 100nm %99.9 BaFe12O19  – 500nm %99.5 Cr3C2 – 100nm %99.9
Nano Bor Tozu (B – 500nm %99.5) Bi2O3 – 100-200nm %99.9 BaTiO3 –100nm %99.9 HfC – 800nm %99.9
Nano Bizmut Tozu (Bi – 50nm %99.9) CeO2 – 20nm %99.99 CaCO3 – 50-80nm %99.9 LaF3 – 50nm %99.99
Nano Grafit Tozu (C – 400nm %99.9) Co3O4 –40nm >%99.5 CoFe2O4 – 40nm %99.9 SiC – 40nm %99.9
Nano Karbon Black Tozu (C – 40nm %99.9) Cr2O3 – 50nm %99.9 MnFe2O4 – 40nm %99 Si3N4 20nm %99.9
Nano Kobalt Tozu (Co – 50nm %99.9) CuO – 40nm %99.9 NiFe2O4 – 30nm %99 TaC – 100nm %99.9
Nano Krom Tozu (Cr – 60nm %99.5) Cu2O – 40nm %99.9 Ni0.5Co0.5Fe2O4 – 40nm %99 TiC – 50nm %99.9
Nano Bakır Tozu (Cu – 50nm %99.9) Dy2O3 – 40nm %99.9+ SrFe2O4 – 60nm %99.5 TiN – 20nm %99.9
Nano Demir Tozu (Fe – 40nm %99.9) Fe2O3 alpha – 30nm %99.9 Ti(OH)4 – 100nm %99.9 VC – 50nm 99.9%
Nano İndiyum Tozu (In – 80nm %99.9) Fe2O3 gamma – %20nm 99.9 ZnFe2O4 – 30nm %99 WC – 60nm 99.9%
Nano Molibden Tozu (Mo – 50-80nm %99.9) Fe3O4 – 20nm %99.9 Zn0.5Co0.5Fe2O4 – 40nm %99 ZrC – 50nm 99.9%
Nano Nikel Tozu (Ni – 50nm %99.9) Gd2O3 – 30nm %99.9 Zn0.5Mn0.5Fe2O4 – 40nm %99
Nano Paladyum Tozu (Pd – 10nm %99.9) HfO2 – 100nm %99.99 Zn0.5Ni0.5Fe2O4 – 30nm %99
Nano Platin Tozu (Pt – 10-20nm %99.9) La2O3 – 30-50nm %99.99 ITO 90:10 – 20-30nm %99.99
Nano Kükürt Tozu (S – 50nm %99.9) MgO – 30-50nm %99.9
Nano Silisyum Tozu (Si – 30-50nm %99.9) Mg(OH)2 – 30-50nm %99
Nano Kalay Tozu (Sn – 60nm %99.9) MoO3 – 50-80nm %99.9
Nano Tantal Tozu (Ta – 50-80nm %99.9) Mn2O3 – 50nm %99.5
Nano Titanyum Tozu (Ti – 50nm %99.9) Nd2O3 – 40nm %99.9
Nano Tungsten Tozu (W – 50-80nm %99.9) NiO – 30nm %99.9
Nano Çinko Tozu (Zn – 60nm %99.9) Ni(OH)2 – 20nm %99.5
Pr6O11 – 50nm %99.9
SiO2 – 30nm %99.9
Sm2O3 – 40nm %99.95
SnO2 – 50nm %99.5
TiO2 anatase – 20nm %99.9
TiO2 rutile –
TiO2 rutile – 30nm %99.9
WO3 – 50nm %99.9
Y2O3 – 30-50nm %99.99
ZnO – 30nm %99.9
ZnO – 80-100nm %99.9
ZrO2 – 30-50nm %99.8
ZrO2 + 3Y – 40nm %99.9
ZrO2 + 8Y – 40nm %99.9

——————————————————————————

 • AlCeO3 Nanotozları (50 nm, %99)
 • Al2O3.TiO2 Nanotozları (25 nm, %98,5)
 • Sb2O3:SnO2 (10:90) Nanotozları (20 nm, %99,95)
 • BaFe12O19 Nanotozları (700 nm, %99,5)
 • BaTiO3.SrTiO3 Nanotozları (90 nm, %99)
 • BaZrO3 Nanotozları (50 nm, %98,5)
 • Bi2O3:CoO:ZnO (7:3:90) Nanotozları (90 nm, %99,9)
 • Ca3(PO4)2 Nanotozları (30 nm, %99)
 • CaTiO3 Nanotozları (90 nm, %99,9)
 • CaZrO3 Nanotozla (50 nm, %99,5)
 • CeO2.ZrO2 Nanotozları (50 nm, %99)
 • CoFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • CoNiFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • CuFe2O4 Nanotozları (90 nm, %98,5)
 • CuZnFe2O4 Nanotozları (90 nm, %98,5)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (20 nm, %97,5)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (fibroid) (20 nm, %99)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (20 nm, %99)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (40 nm, %96)
 • Ca10PO46OH2 Nanotozları (iğne yapılı-needle like) (60 nm, %96)
 • In2O3:SnO2 (90:10) Nanotozları (50 nm, %99)
 • In2O3:SnO2 (95:5) Nanotozları (50 nm, %99)
 • Li4Ti5O12 Nanotozları (50 nm, %99,5)
 • La0,15Sr0,85MnO3 Nanotozları (35 nm, %99,5)
 • MgAl2O4 Nanotozları (50 nm, %99)
 • MnFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • MnTiO3 Nanotozları (50 nm, %99)
 • NiCr2O4 Nanotozları (50 nm, %99,5)
 • NiCoO2 Nanotozları (150 nm, %99)
 • NiFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • NiZnFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • SrO.Sm2O3.2Co3O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • SrAl12O19 Nanotozları (50 nm, %99,5)
 • SrTiO3 Nanotozları (100 nm, %99,95)
 • TiSiO4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • Y3Al5O12 Nanotozları (150 nm, %99)
 • Y3Fe5O12 Nanotozları (90 nm, %99,9)
 • ZnFe2O4 Nanotozları (50 nm, %99,9)
 • Zn2TiO4 Nanotozları (90 nm, %99,5)
 • ZrSiO4 Nanotozları (90 nm, %98,5)